Kinno kestävän luontomatkailun laatujärjestelmät

Osallistujia tilaisuudessa oli nelisenkymmentä, joten aihe kiinnosti!

Kouvola Innovation järjesti ma 13.1.2020 otsikon mukaisen tilaisuuden, paikkana heidän toimistonsa. Halusin päivittää tietoni näistä ja lähdin (tietenkin junalla!) kuulolle paikan päälle. Enkä ottanut Kouvolan rautatieasemalta taksia Kinnoon vaan kävelin matkat mennen tullen. Miksi aihe oli minusta juuri nyt kiinnostava? Visit Finland on edistämässä teemaa kertomalla kotisivuillaan seuraavasti: “Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman (STF) ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.”

Lähde: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/

Esittelyssä olivat seuravat laatujärjestelmät (ja jotain niiden keskeisistä sisällöistä esittelyjärjestyksessä)

* Ekokompassi / Heidi Salonen (järjestelmän tekeminen kestää n. 4-6 kk sis. 3 neuvojatapaamista

– ympäristöjärjestelmä
– 10 kriteeriä: https://ekokompassi.fi/palvelut/kriteerit

– sertifikaatti ja ulkoinen auditointi
– organisaatio saa avukseen Ekokompassin ympäristöasiantuntijan osaamisen
– vuosiraportointi
– hinnoittelukriteerinä henkilötyövuodet + rakentamismaksu + vuosimaksu. Tapahtumissa kävijämäärät. Lisäkustannus: auditointi (kerran 3 vuodessa) n. 500 – 600 e.
– omistajana Suomen Luonnonsuojeluliitto, toiminta yhtiöitetty

Ekokompassi laatujärjestelmän sisältökuvaus

Eräs esitellyistä laatujärjestelmistä eli Ekokompassi

* Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki (EU Ecolabel) / Sari Korteniemi

– Ympäristömerkintä Suomi Oy (Motivan tytäryhtiö)
– ISO14024 standardin 1-tyypin ympäristömerkki (taustalla elinkaariajattelu)
– merkkiä haetaan säännöllisin väliajoin (n. 3-5 vuoden välein) uudelleen. Tarkastuskäynnit kerran vuodessa
– kriteerit: https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/. Lisäksi netistä ladattavissa opas hakemiseen!
– toimii kaikissa Pohjoismaissa
– jos jollekin toimialalle ei ole kriteeristöä, merkkiä ei voida myöntää (esim. ohjelmapalvelut)
– vaatimuksia esim. energian- ja vedenkulutukselle, hiilidioksidipäästöille, jätehuollolle ja ympäristö-
merkittyjen tuotteiden käytölle. Merkin saa vasta kun kaikki kriteerit täyttyvät!
– uusi hakemus 3000 e, mikroyrityksille 1500 e. Uusintahakemus 1500 e. Hintoihin päälle alv 24 %. Hinnat sisältävät tarkastuskäynnit
– vuosimaksut porrastettu alle 1,5 M€ liikevaihto 0,15 %

EU ympäristömerkki (Ecolabel, EU-kukka) maailman kansainvälisin ympäristömerkki

Hakemusmaksu pk-yritykset ja kehitysmaiden tuotevalmistajat / palveluntarjoajat 600 e, mikroyritykset 350 e. Vuosimaksu vähintään 500 e ja enintään 25.000 e (hakijaa ja tuoteryhmää kohti)
– kriteerit tuoteryhmittäin (englanniksi): https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

* Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT Suomi ry, Kristiina Liinaharja (etäyhteys). ECEAT = (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism)

www.luomumatkailu.fi
– soveltuu erityisen hyvin pienille maaseutumatkailuyrityksille
– kriteerit / laatuvaatimukset: https://luomumatkailu.fi/laatu-ja-kestavyys-luomumatkailussa/
– auditointitilaisuudet (hallituksen jäsenet); ei vuosittaisia (pohditaan sykliä)
– yrittäjäjäsenmaksu 150 e, liittymismaksu 200 e (uudet jäsenet). Yrittäjäjäsenyyden sisällä on toinen hintakategoria (jäsenmaksu 80 e ja liittymismaksu 120 e) matkakohteille, joissa matkailutoiminnan liikevaihto on vähäistä, ja jotka eivät hyödy uudesta Visit Finland-yhteistyöstä. Hintaan sisältyy esittely suomeksi ja englanniksi

* Green Key ja Green Activities, Suomen Ympäristökasvatus Oy / Hanna Liappis

– yksi maailman johtavista matkailualan ympäristömerkeistä
– FEE = Foundation for Environmental Education (Blue flag, mm. rannat ja satamat), Eco-Schools (koulut), Yhteiskunnallinen yritys – https://www.fee.global
– Suomessa 102 kohdetta, maailmalla yli 3000 (www.greenkey.global)
– hotellit, pienet majoitusliikkeet (alle 15 huonetta), leirintäalueet, kongressikeskukset, ravintolat, nuorisokeskuksia, ohjelmapalveluita, käyntikohteet
– kriteerit: https://greenkey.fi/haku-ohjeet/
– kannattaa ottaa yhteyttä heti kun päättää hakea!
– vuodeksi kerrallaan, joka vuosi tehdään uusi hakemus
– auditointi haettaessa, ensimmäisenä vuonna ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein
– Green Activities = pienyrittäjä, esim. luonto-opas, ei kiinteitä omia tiloja. 22 peruskriteeriä: http://bit.ly/2FJQfBc
– hinnat: hotellit yli 15 huonetta 1750 e, alle 15 huonetta 950 e. Green Activities 550 e + alv
– auditointi 550 e + alv

Täysin uusia minulle näistä olivat Suomen luomumatkailuyhdistys ja pienille ohjelmapalveluyrittäjille tarkoitettu Green Key Activities. Me tilaisuuteen osallistuvat saimme myös esittelydiat käyttöömme, mutta en laita niitä tähän jakoon.

Sustainable Travel Finlandin sivuilla puhutaan 7-askeleen kestävän matkailun kehittämispolusta seuraavasti:

“Siinä missä Sustainable Travel Finland -merkki markkinoinnillisena kokonaisuutena tulee helpottamaan Suomen kestävän matkailun tarjonnasta viestimistä, yrityksille ja matkailu-destinaatioille se tarjoaa 7-askeleisen kestävän matkailun kehittämispolun. Kehittämispolku kuljetaan Sustainable Travel Finland -onlinealustalla, jossa ohjelman kriteeristön täyttyminen todennetaan. Ohjelman tueksi on luotu Sustainable Travel Finland -e-opas, jossa varmennetaan kulkijan perustieto kestävän matkailun kehittämisestä ja joka perehdyttää kulkijan Sustainable Travel Finland -ohjelman sisältöön. E-opas on tarkoitettu kaikille Sustainable Travel Finland -ohjelmaan hakeneille ja hyväksytyille matkailuyrityksille ja -destinaatioille.”

HUOM! 1 On hyvä huomata, että Kouvolassa esitellyt laatujärjestelmät eivät ole ainoita STF-ohjelmaan hyväksyttyjä, löydät ne kaikki täältä: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit–ohjelmat/

Toivottavasti tämä kannustaa suomalaisia matkailuyrityksiä ja -alueita ottamaan vastuullisen liiketoiminnan keskeiseksi toimintatavakseen kohti kestävämpää tulevaisuutta!

HUOM! 2 Tämän kirjoituksen tiedot ovat vain pieni kooste tilaisuudessa esitetyistä aineistoista ja esitetyt asiat ovat kirjoittajan tilaisuuden esityksistä poimimia.