Markkinointi ja myynti ovat Jouni Ortjun mielestä markkinointi –otsikon alle kuuluvia asioita, vaikka eräs merkittävä eroavaisuus niillä on: markkinointi tuo asiakkaat, myynti rahat.

Huolella suunniteltu, toteutettu, seurattu & mitattu ja jatkuvaa parantamista sisältävä toiminta vievät yritystä juuri sinne suuntaan minne yrittäjä haluaakin. Yrittäjän on tiedettävä, kenet hän haluaa asiakkaakseen.

Tämä päätös tarvitaan onnistuneen myynnin, markkinoinnin ja menestyksekkään yritystoiminnan pohjaksi.

Mitä Laatukoulutus Jouni Ortju Ky tekee?

Toimialani on liikkeenjohdon konsultointi ja kun tuon kääntää konsulttikieleltä suomeksi, niin pääasiassa koulutan, valmennan ja koutsaan yrittäjiä ja yrityksen työntekijöitä matkailu- ja palvelualoilla. Mistä aiheistako? Markkinointi ja myynti, asiakaspalvelu ja laatu sekä palvelujen tuotteistaminen ja yrittäjien välinen yhteistyö eli verkostoituminen.

 

“Jos minun pitäisi nimetä jotain vahvuuksia yritystoiminnassani, niitä ovat asiakaslähtöinen toiminta, esim. asiakkaan tarpeiden ja toiveiden huolellinen kartoittaminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen. Toiseksi nostan sen, että asiat, joista kerron ja menetelmät joita käytän, ovat HETI asiakkaan hyödynnettävissä.”
JOUNI ORTJU

MEDIA

FACEBOOK

YOUTUBE