Julkaistu 16.03.2018
Uusituneet kotisivuni ovat vielä vähän vaiheessa, joten laitan tänne blogi-osioon toistaiseksi linkin kolmeen Kohti laatua -sivuston pienyrittäjien toiminnan laatuun liittyvään kirjoitukseeni.

Ensimmäinen, 1.9.2017 kirjoittamani blogikirjoitus liittyy asiakkaiden osallistamiseen laadun kehittämiseen (linkki) ja on hyvin ajankohtainen nytkin, kun keskustellaan paljon asiakaskokemukseen liittyvistä sisällöistä. Listasin kirjoituksessa kymmenen erilaista käyttämääni menetelmää asiakkaiden osallistamiseen.

Toisen kirjoitin hyvin pian ensimmäisen jälkeen (5.9.2017) otsikolla: “Asiakas-, palvelu- vai laatulupaus?” Tässä kirjoituksessa (linkki) pohdin mm. millaisia asioita tai sisältöjä laatulupauksessa voisi olla mukana. Jaoin myös mainiosta (muutaman vuoden takaa, mutta edelleen käyttökelpoisesta) TEKESin “palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua – opas yrityksille” kirjasta hyvän ja paljon käyttämäni työkalun palveluprosessien kuvaamiseen.

Kolmas kirjoitukseni julkaistiin hetimiten edellisen perään eli 8.9.2017 ja siinä kirjoitin yhteistyökumppanin, jakelukanavan tai jälleenmyyjän edellyttämästä laadusta. Tässä kirjoituksessa korostan mm. kirjallisen sopimuksen merkitystä hyvän kumppanuuden kulmakivenä. Lisäksi listaan kirjoituksessa asioita, joista on syytä keskustella ja sopia. Tuon esille myös asioita, jotka ovat keskeisessä roolissa myyntiyhteistyössä.

Kohti laatua -sivustolta (linkki) löydät myös muiden laadun kehittäjien puheenvuoroja – käy kurkkaamassa!