Haamuasiointi – Mystery Shopping

Mystery Shopping on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, joka mittaa palvelun laatua ja tukee henkilöstön kehitystä. Se on loistava tapa ymmärtää, miten asiakas kokee tuotteesi, palvelusi, tarinasi ja brändisi.

Haamuasionti – Mystery Shopping

Kohderyhmät

Matkailuala ja palvelualat laajasti

Kuvaus

Haamuasioija ottaa yritykseen yhteyttä sovitulla tavalla sovittuja kanavia käyttäen ja käy yrityksessä asiakkaana. Hän tekee havaintoja kaikesta näkemästään ja kokemastaan. Asiat kirjataan raportin muotoon.

Päivän tavoite

Haamuasioinnin avulla asiakasyritys / -organisaatio saa ammattilaisen arvion toiminnoistaan, tiloistaan, palveluistaan ja tarvittaessa tuotteistaan. Havaintojen pohjalta asiakasyritykselle / -organisaatiolle annetaan kehittämisehdotuksia kirjallisen raportin muodossa.

Toteutuskuvausesimerkki perusversio:

Toteutuksen esimerkkihinta 500 – 2850 € (riippuen toteutuksen laajuudesta) + matka- ja tarvittaessa majoituskulut

Lisätietoja

Osallistujille annetaan ennakkotehtäviä, joiden avulla valmennus- / koulutuspäivän sisältö räätälöidään kohderyhmälle sopivaksi

Voimassaolo
vuosi 2023