Palvelujen / osaamisen tuotteistaminen

Kohderyhmät

Matkailu- ja palvelualat, asiantuntijapalvelut, yhdistykset / yhteisöt, järjestöt


Kuvaus

Mahdollisuuksia ei voi myydä – on myytävä tuotteita. Palvelut ja osaaminenkin on tuotteistettava! Tuotteistaminen tapahtuu asiakaskohderyhmän tarpeiden ja odotusten perusteella. Valmennukseen / koulutukseen osallistuja hahmottaa tuotteensa / palvelunsa / osaamisensa hyödyn asiakkaalle ja osaa hinnoitella sen oikein. Pohdimme päivän aikana myös tuotteen laatua.


Päivän tavoite

Valmennus- / koulutuspäivän aikana osallistuja tekee valmentajan / sparraajan avustuksella mallituotekortin / palvelukuvauksen parista tärkeimmästä tuotteesta / palvelustaan. Päivän jälkeen osallistuja kykenee tekemään tuotekortit / palvelukuvaukset lopuista keskeisistä tuotteistaan / palveluistaan.


Valmennus- / koulutuspäivän esimerkkihinta 1200 € + matka- ja tarvittaessa majoituskulut

7 tunnin koulutus sis. kahvi- ja lounastauot. Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %


Lisätietoja

Osallistujille annetaan ennakkotehtäviä, joiden avulla valmennus- / koulutuspäivän sisältö räätälöidään kohderyhmälle sopivaksi
 

VOIMASSAOLO

Vuosi 2019

Lataa tuotekortti