Haamuasionti - Mystery Shopping

Kohderyhmät

Matkailuala ja palvelualat laajasti


Kuvaus

Haamuasioija ottaa yritykseen yhteyttä sovitulla tavalla sovittuja kanavia käyttäen ja käy yrityksessä asiakkaana. Hän tekee havaintoja kaikesta näkemästään ja kokemastaan. Asiat kirjataan raportin muotoon.


Päivän tavoite

Haamuasioinnin avulla asiakasyritys / -organisaatio saa ammattilaisen arvion toiminnoistaan, tiloistaan, palveluistaan ja tarvittaessa tuotteistaan. Havaintojen pohjalta asiakasyritykselle / -organisaatiolle annetaan kehittämisehdotuksia kirjallisen raportin muodossa.
Toteutuskuvausesimerkki perusversio:


Toteutuksen esimerkkihinta 500 - 2850 € (riippuen toteutuksen laajuudesta) + matka- ja tarvittaessa majoituskulut


Lisätietoja

Osallistujille annetaan ennakkotehtäviä, joiden avulla valmennus- / koulutuspäivän sisältö räätälöidään kohderyhmälle sopivaksi
 

VOIMASSAOLO

Vuosi 2019

Lataa tuotekortti