Laatukoulutus Jouni Ortju
 

Tuotteet ja palvelut, hinnat

Olen ryhmitellyt keskeiset tuotteeni ja palveluni valmennusteemoihin, joista voidaan toteuttaa vaikkapa puolen päivän, yhden päivän tai useamman päivän mittaisia yritys- tai yritysryhmäkohtaisia valmennuksia. Vuonna 2015 valmennuspäivän hinta ilman matkakuluja on n. 1200 euroa (alv 0 %), lopullisista toteutushinnoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Valmennuspäivään voi liittyä sopimuksen mukaan ennakko- ja/tai etätehtäviä. Käsiteltäviä asioita harjoitellaan ja valmennuksista kerätään aina palaute.


Myynti

Myynti on aivan liian unohdettu tekijä yrityksen menestymisessä! Valmennuksissani keskeisiä käsiteltäviä teemoja aihepiirin osalta ovat: kannattavien asiakkaiden segmentointi, myynnin toteutuksen suunnittelu; posti / sähköposti, puhelinmyynti, asiakaskäynti ja messut. Minun lähestymisnäkökulmani on nimenomaan se, että yritys / yrittäjä valitsee asiakkaansa ja lähestyy näitä vaikkapa sähköpostitse, puhelimitse ja tapaamalla.

Asiakkaan liiketoimintaan ja tarpeisiin perehtyminen (kysy, kuuntele, kirjoita) auttavat myyntityössä onnistumisessa ja tavoitteet, mittaaminen sekä seuranta varmistavat haluttujen tulosten saavuttamisen.


Markkinointi

Markkinointi-, myynti- ja toimintasuunnitelma on eräs keskeisimmistä yrittäjän toimintaa helpottavista työkaluista. Sen merkitystä ei useimmiten tunnisteta, koska toimenpiteitä harvoin suunnitellaan vaikkapa puoleksi vuodeksi tai vuodeksi eteenpäin. Sähköinen liiketoiminta on eräs keskeinen teema markkinointikokonaisuudessa.


Tuotteistaminen

Asiakkaan on hankalaa ostaa yrityksen palveluja, jos niitä ei ole tuotteistettu eikä yritys vastaavasti voi menestyksellisesti myydä, jos ei se ole tuotteistanut palvelujaan. Suuri osa matkailu- ja palvelualojen yrityksistä tarjoaa yhä tänäkin päivänä mahdollisuuksia, ei tuotteita ja palveluja! Myös tuotteistusprosessi on syytä käydä ajatuksella läpi, tällöin syntyy tarpeeksi asiakaslähtöisiä tuotteita. Palvelujen vakiointi ja modulointi ovat tuotteistamisen keskeisiä sisältöjä. Viimeistään tuotekortin tekeminen antaa varmuuden oikeasta tuotteistamisen suunnasta.


Asiakaspalvelu

Valmennus- / koulutuspäivän avulla osallistuja analysoi valmentajan johdolla yrityksensä asiakaspalvelua vaiheittain. Työskentelyssä käytetään apuna asiakkaan polku –ajattelua, jolloin työskentelyyn saadaan riittävä laajuus ja syvyys. Lisäksi päivän aikana työstetään yritykselle palauteprosessi tarvittavine lomakkeineen. Osallistuja saa työkalut myös siihen, miten valitus hoidetaan hyvin.


Mystery Shopping

Haluatko varmistua siitä, että henkilöstönne toteuttaa sovittuja asioita (tarjoaa vaihtoehtoja, tekee lisämyyntiä, toimii asiakaslähtöisesti) toivotulla tavalla?

Mystery Shopping -menetelmässä tutkija havainnoi osto- tai palvelutilannetta esimerkiksi myymälässä, hotellissa, ravintolassa, apteekissa, pankissa tai virastossa.

Haamuasioija ottaa yritykseen yhteyttä sovitulla tavalla ja tarvittaessa käy yrityksessä asiakkaana. Hän tekee havaintoja kaikesta näkemästään ja kokemastaan. Asiat kirjataan raportin muotoon.

Toteutuskuvausesimerkki, perusversio:Haamuasioinnin esimerkkihinta 500 - 2850 € (alv 0 %, riippuen toteutuksesta)


Verkostoituminen

”Verkostoituminen terminä tarkoittaa yritysten ja ihmisten lisääntyvää yhteistyötä monimutkaistuvissa verkostoissa. Verkostoituminen voidaan käsittää myös yritysstrategiana jossa yhteistyöllä voidaan saavuttaa molempia osapuolia hyödyntäviä etuja paremmin, kuin jos kumpikin osapuoli toimisi erikseen - syntyy synergiaetuja. Verkostoituminen on tavallaan siis idea ja konsepti”. TIEKE:n Verkkokaveri -sivusto (lainattu 15.9.2010)

Erityisesti matkailu- ja palvelualalla verkostoitumisen avulla on saavutettavissa merkittävää liiketoiminnan kasvua, jos verkottuvat yritykset ovat valmiita tekemään töitä luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden rakentamiseksi. Teot ratkaisevat, hyvä suunnittelu auttaa – ja asiakas äänestää parhaimmillaan kukkarollaan!

 
Uutisia
15.12.2015
Yhteistarjousten tekeminen
18.11.2015
Takin kääntö, muutos ja minä!
13.10.2015
B2B myyntivinkit!

Powered by Smart Kotisivutyökalu